Välkommen in till oss!

Vi Du få betalt för Din utförda leveranser av tjänster och produkter?

Skicka oss ett mail eller telefaxmeddelande med dina kontakt uppgifter så återkommer vi till dig för en förutsättningslös diskussion.

Klicka här! - för att enkelt skicka ett mail till oss.

Eller skicka ett telefaxmeddelande med dina kontakt uppgifter.

Telefax nr. 011-33 52 01



Riksbanken - referensränta (2015-07-01)

Riksbanken fastställde referensräntan till nästkommande revidering
den 31/12 2015 till 0 %

Den lagstadgade dröjsmålsräntan blir 8,0% om inget annat har avtalats.